رفت...

نه که تنها دل ما از غم او خونین است

                             ساقی و جام و می و گل همه خونین جگرند

بازم یکی دیگه از بزرگا رفت،یکی که اسمش یادآور هنر بود،یکی که تنها اسمش کافی بود تا نوازش طنین سنتور او آرامش رو در ژرفای ذهن ما بیدار بکنه...برام خیلی سخته که بگم مشکاتیان هم رفت.آره پرویز مشکاتیان استاد بزرگ و نوازنده ی چیره دست سنتور که همیشه آرزو داشتم بتونم مثل اون سنتور بزنم رفت!رفت و بازهم همانند هزاران استاد دیگر شاگردی نیست که جاشو بگیره....امشب به یادت بسیار می نوازم،چون یقین دارم که تنها مایه ی آرامشت بود.


/ 0 نظر / 34 بازدید